Disclaimer

Advantive bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • schade in verband met het gebruik van de website en de informatie, inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, informatie op of via een website waarnaar op de websites van Advantive wordt verwezen, of informatie van of via een website die naar een website van Advantive verwijst.
  • informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Intellectuele eigendomsrechten

Advantive is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en de informatie zoals vermeld op deze websites, het auteursrecht daaronder begrepen. Advantive verleent toestemming kennis te nemen van de websites en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, inclusief het opslaan, printen en verspreiden van informatie, tenzij de informatie gewijzigd wordt. Ieder ander gebruik van de websites en de informatie, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advantive niet toegestaan. Gegevens van gebruikers van de websites, inclusief het extranet, worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt. Alle rechten voorbehouden aan Advantive bvba.

Evenementen

Deelname aan evenementen van Advantive is uitsluitend bedoeld voor klanten, prospects en relaties. Wij behouden ons het recht voor om je aanmelding af te wijzen als je niet binnen deze doelgroep valt. Advantive behoudt zich te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmeldingen evenementen te annuleren. De locatie en tijdstip van evenementen kan door omstandigheden worden gewijzigd.