Adoptie

Adoptie levert een cruciale bijdrage aan het succesvol implementeren van een nieuwe IT-oplossing. Vaak is een verandering nodig in de manier van werken en dat gaat niet altijd vanzelf. Betrek daarom je organisatie vanaf het begin bij de geplande IT-veranderingen en vergroot het draagvlak.

Je kan onze hulp inschakelen voor begeleiding bij de cultuurverandering die de IT-implementatie met zich meebrengt. Met adoptieactiviteiten zoals workshops, trainingen of CIE-sessies helpen we je medewerkers inzichtelijk maken wat de nieuwe oplossingen kunnen betekenen in je organisatie.

Adoptie in je business case

Nieuwe IT-implementaties worden vaak perfect voorbereid en uitgewerkt op papier. Maar men vergeet dikwijls de impact op de medewerkers in te calculeren in het slagen van het initiatief. Het is belangrijk dat medewerkers nieuwe IT-oplossingen succesvol adopteren en er ook productief mee kunnen werken. Daarom mogen adoptie-activiteiten zoals trainingen, workshops en/of CIE-sessies niet in je business case ontbreken. Onze consultants kunnen je helpen met het opstellen van een succesvolle adoptiestrategie

Adoptie = Cultuurverandering

Nieuwe IT-oplossingen vragen om een cultuurverandering bij de medewerkers. Ze zullen nieuwe gewoontes moeten aanleren om het maximum uit de nieuwe tools te kunnen halen. Als dit niet goed begeleid wordt, zullen veel medewerkers weerstand bieden of afhaken tijdens de implementatie. Gevolg: de organisatie hervalt na verloop van tijd terug in zijn oude gewoontes en de tijd en kosten die werden geïnvesteerd, zijn verloren.

Onze strategie

Als je jarenlang op de ‘oude manier’ hebt gewerkt, gaat het veranderen niet vanzelf. Met onze adoptie-strategie bieden we een stapsgewijze ondersteuning aan in dit proces. Samen met jou zoeken we eerst de juiste afstemming van technologie, mensen en processen. Vervolgens bepalen we een visie op hoe je wilt gaan werken in de toekomst en werken we een goed adoptieplan uit. We helpen je organisatie slimmer te werken zodat je tijd wint om aan je onderneming te werken en minder in je onderneming.

Nieuwe oplossingen in de praktijk

Wil je weten welke productiviteitstools je business kunnen boosten? Meld je aan voor een CIE-sessie en ervaar true-to-life welke Microsoft tools het beste bij jouw organisatie passen.

Nood aan een adoptie-consultant? Contacteer ons!

Contacteer ons

Direct meer weten?

Yves Vuurstaek

Yves Vuurstaek
Managing Director

yves.vuurstaek@advantive.be
Telefoon Icoon +32 89 39 59 19

OVERIGE EXPERTISES

Managed Services

Managed services van Advantive helpt je om de continuïteit van IT-systemen te waarborgen. De diensten variëren van een servicedesk tot het volledig ontzorgen door monitoring, technisch en functioneel beheer.

Lees meer >

Projectmanagement

Advantive vindt het belangrijk dat IT-projecten succesvol verlopen en daar zetten we ons dan ook continu voor in. Onze senior projectmanagers begeleiden je tijdens implementatie-, migratie en veranderingstrajecten.

Lees meer >

Microsoft implementaties, migraties en upgrades.

Advantive begeleidt organisaties op het gebied van Microsoft implementaties, migraties en upgrades. Voor vrijwel ieder functioneel en technisch IT-vraagstuk kun je bij ons terecht.

Lees meer >